Kim thu sét có dây test kim dài 25m được thiết kế cho các cột anten và tram thu phát song không cần tháo kim khi bảo trì và kiểm tra kim.

Dec, 10 2018 14:27:27 PM - 1210

Tin khác

Gọi điện Message Chỉ Đường
0913.668.423