ĐẨY MẠNH CÁC KỸ THUẬT CHỐNG SÉT HIỆN ĐẠI LÀ MỤC TIÊU CỦA ILPA

Dec, 10 2018 14:20:03 PM - 1113

Các loại kim thu sét ESE ngày càng được nhiều quốc gia công nhận, ngay cả các quốc trước đây chỉ công nhận kim cổ điển mà không công nhận kim ESE, các ban có thể tham khảo thông tin trên các trang web như trang www.intlpa.org của Hiệp Hội Chống sét Quốc tế (International Lightning Protection Association). DDCS cũng nhận được tài liệu của kim ESE đạt được nhiều tiêu chuẩn và được nhiều tổ chức quốc tế về chống sét công nhận để các bạn tham khảo.

https://www.youtube.com/watch?v=MAtlNf_gidQ&t=74s

Tin khác

Gọi điện Message Chỉ Đường
0913.668.423